ព័ត៌មានខ្មែរ

តើពាក្យ «ខ្មែរក្រោម» និង «ខ្មែរកម្ពុជាក្រោម» មកពីណា ?

ដកស្រង់ និរៀបរៀង ដោយលោក តោ គិម ថុង អតីតអធិបតីសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម

ខ្មែរកម្ពុជាក្រោម មកពីណា?

“ខ្មែរលើ ខ្មែរកណ្តាល ខ្មែរក្រោម ជាខ្មែរតែមួយ” ជាពាក្យស្លោកមួយនិយមប្រើសព្វថ្ងៃ តើឫសគល់នៃពាក្យនោះ មកពីណា?

ដកស្រង់ពីឯកសារផ្សេងៗ ជាចម្បង មានសៀវភៅ ៖

– “ប្រវត្តិសាស្ត្រ ប្រជាជាតិខ្មែរ”, ២០១០ ថាច់ ត្វាន់, ភ្នំពេញ

– “កម្ពុជាក្រោម / អំណាចគ្មានខ្មែរក្រោម” ២០០៥ ត្រាំងឆាត ប៊ុត, ភ្នំពេញ

– The Khmers. Ian Mabbett and David Chandler, Oxford UK, 1996

– Người Việt Gốc Miên. Lê Hương , Saigon, 1968

ចំពោះខ្មែរដែលមានកំណើត និងធំឡើងនៅដែនដីសណ្តរទន្លេមេគង្គ និងទន្លេ ដូនណៃ (Đồng Nai) គេស្គាល់តែពាក្យ “ខ្មែរ” មួយម៉ាត់ប៉ុណ្ណោះ ។ ពាក្យ “ខ្មែរក្រោម” ឬ “ខ្មែរកម្ពុជាក្រោម” ជាពាក្យចាប់ផ្តើមបានឮ នៅកម្ពុជាតាំងពី ទសវត្សរ៍ ១៨០០ និង នៅប្រទេសក្រៅ តាំងពីទសវត្សរ៍ ១៩៨០។

គឺអ្នករដ្ឋការក្រុងឧត្ដុង្គ (ពីឆ្នាំ ១៦១៨ ដល់ឆ្នាំ ១៨៦៦) និងក្រុងភ្នំពេញ (តាំងពី ឆ្នាំ ១៨៦៦ ដល់សព្វថ្ងៃ) ដែលឲ្យឈ្មោះថា “ខ្មែរក្រោម” ដល់ខ្មែរដែលនៅខាងក្រោម តាមបណ្តោយទឹកទន្លេ “មេគង្គ” ។ ចំពោះខ្មែរក្រោម គេនិយមហៅខ្មែរនៅកម្ពុជា ជា “ខ្មែរលើ” ពីព្រោះ ទឹកទន្លេមេគង្គ ហូរពីកម្ពុជាចុះទៅសមុទ្រនៅខាងក្រោម។

ផែនទីកម្ពុជាក្រោម

ខ្មែរក្រោមជាកូនចៅផ្ទាល់របស់ខ្មែរនគរភ្នំ (ហ្វូណន់)។ គឺនៅទីនេះហើយ ដែលស្តេច កៅណ្ឌិន្យជ័យវរ្ម័ន (Kaundinya Jayavaraman) កាលសតវត្សរ៍ទី ៥ បានជីក ប្រឡាយទឹកជាង ២០០គ.ម ដើម្បីកសកម្ម ។ កន្លែងនេះសព្វថ្ងៃយួនគេ ហៅថា Đồng Tháp Mười ( ប្រាសទមណ្ឌប ) ពីព្រោះមានប្រាសាទធំ ១០ ដែល កៅណ្ឌិន្យជ័យវរ្ម័ន បានស្ថាបនា ។

ក្រោយ មក ទើបមានពាក្យ “ខ្មែរកណ្តល” និង “ខ្មែរឦសាន” ទៀត ជាពាក្យ ដែលប្រហែលទើបបានប្រើជំនាន់សង្គមរាស្ត្រនិយម។ គួរកត់សម្គាល់ថា ចំពោះ “ខ្មែរសុរិន្ទ” វិញ ពាក្យ“ខ្មែរក្រោម”គឺ សំដៅទៅ ខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា មិនថាភូមិភាគណាឡើយ ។

សព្វថ្ងៃ ដោយផ្អែកលើភូមិសាស្ត្រ គេនិយមឲ្យន័យថា “ខ្មែរលើ” ជាខ្មែរនៅស្រុកថៃ “ខ្មែរកណ្តល” ជាខ្មែរនៅប្រទេសកម្ពុជា និង “ខ្មែរក្រោម” ជាខ្មែរនៅស្រុកយួន ដែលជា ដីកម្ពុជាក្រោម ។

ពាក្យ “កម្ពុជាក្រោម” និងពាក្យ “ខ្មែរក្រោម” ខុសគ្នាយ៉ាងណា?

“កម្ពុជារក្រោម” ជជាឈ្មោះដែនដី ។ “ខ្មែរក្រោម” ជាឈ្មោះជនជាតិ ។ តាមប្រវត្តិសាស្ត្រ ជាលំដាប់លំដោយមក ឈ្មោះរបស់ដែនដីកម្ពុជាក្រោម និង ប្រជា ពលរដ្ឋ ដែលជាម្ចាស់ ស្រុក បានត្រូវរដ្ឋាភិបាលអាណានិគម ប្តូរបំភ្លៃខុសៗ គ្នា ៖

ក្នុងរបបអាណានិគមនិយមបារាំង កម្ពុជាក្រោម ត្រូវគេហៅថាកូស័ងស៊ីន រីឯប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមវិញ បារាំងហៅថា Cambodgien។ ក្នុងរបបអាណានិគម និយមយៀកណាម កម្ពុជាក្រោម ត្រូវយួនហៅថា ណាមគី (Nam Kỳ) ចំណែក ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមវិញ បានត្រូវគេហៅថា មៀង (Miên) ឬ យៀកណាមកំណើត ខ្មែរ (Việt gốc Miên) ឬ ខ្មែរណាមបូ (Khờ-me Nam Bộ) ឬគ្រាន់តែហៅថា “ជនជាតិ” (Dân tộc) ប៉ុណ្ណោះ ។

យោងតាមកាលប្រវត្ត កម្ពុជាក្រោម ត្រូវបានពួកអ្នកត្រួតត្រា ប្តូរឈ្មោះហូរហែ ដូចតទៅ៖

ឆ្នាំ ៦៨-៥៥០ នគរភ្នំ (ហ្វ៊ូណន់)

ឆ្នាំ ៥៥០-៦៨២ ចេនឡា

ឆ្នាំ ៦៨២-៨០២ ចេនឡា”ក្រោម” (Thủy Chân Lạp)

ឆ្នាំ ៨០២-១៤៣១ រាជាណាចក្រខ្មែរ”

ឆ្នាំ ១៤៣១-១៨៦២ កម្ពុជា

ឆ្នាំ ១៨៦២-១៩៤៩ កូស័ងស៊ីន (ថ្ងៃទី ៤ មិថុនា ១៩៤៩ បារាំងផ្ទេរឲ្យយួន)

ឆ្នាំ ១៩៤៩-១៩៥៥ វៀតណាម

ឆ្នាំ ១៩៥៥-១៩៧៥ សាធារណរដ្ឋវៀតណាម

ឆ្នាំ ១៩៧៥-បច្ចុប្បន្ន សាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម

ពាក្យ “កូស័ងស៊ីន” ចេញមកពីណា?

ពីឆ្នាំ១៨៥៩ ដល់ឆ្នាំ ១៩៤៩ កម្ពុជាក្រោមបានបារាំងកាន់កាប់ ស្មើនឹងខេត្ត របស់បារាំងមួយ ហើយគេឲ្យឈ្មោះថា កូស័ងស៊ីន បារាំង (Cochinchine français) ។ ខ្មែរអ្នកខ្លះ (គឺគ្មានជនបរទេសទេ) ហៅដែនដីនេះថា “កូចិនសិន” ដែលពាក្យយួន មានន័យថា ដីដែលកូនស្តេចយួន “នាងទី៩” សុំ ។ នេះមិនពិត និងមិនត្រឹមត្រូវទេ ។ នេះ គ្រាន់តែជាពាក្យចំអក ដែលគេរំឭក ដល់ការដែលស្តេច ជ័យជេដ្ឋាទី ២ ផ្តល់ដីសម្បទាន នៅព្រះសួគ៌ា និង ព្រៃនគរ ទៅអគ្គមហេសី ង៉ុក វ៉ាង (Công Nữ Ngoc Van ។

លោក តោ គិម ថុង អតីតអធិបតីសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ។ រូបថតៈ ស៊ឺន ចែងចើន

លោក តោ គិម ថុង អតីតអធិបតីសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ។ រូបថតៈ ស៊ឺន ចែងចើន

អ្នកស្រាវជ្រាវខ្មែរ ដោយផ្តោតទៅលើឯក្សាបរទេសផង មានយោបល់ផ្សេងគ្នា អំពីឫសគល់នៃពាក្យ “កូស័ងស៊ីន”។

-លោកសាស្ត្រាចារ្យ ត្រាំងឆាត ប៊ុត សរសេរថា៖ “កូស័ងស៊ីន” ច្បាស់មកពី ការផ្សំពាក្យពីរគឺ “កូស័ង” និង “ស៊ីន” ។ “កូសាំង” ជាឈ្មោះលោកសង្ឃកាតូលិក បារាំងមួយអង្គ (១៧២៦-១៧៨៣) ជាអ្នកបានស្ថាបនាមន្ទីពេទ្យមួយ (Hopital Cochin) នៅ ប៉ារីស ។ “ស៊ីន” មកពីពាក្យ “ចិន” (Chine) ជាទីកន្លែងដែលកងទ័ពបារាំងចេញ ដំណើរមកវាយព្រៃនគរ ។

-តាមលោកឧត្តមសេនីយ ថាច់ រ៉េង វីញ គាត់ថា “កូស័ង” ជាឈ្មោះកំពង់ផែ មួយ នៅប្រទេសឥណ្ឌា ដែលបារាំងបានស្គាល់ពីយួរមក។

-ចំពោះលោក វេជបណ្ឌិត ថាច់ ត្វាន់, និង លោក Léonard Aurousseau, គាត់ អះអាង ថា “កូស័ង” មានដើមកំណើតពីភាសាចិន “ក្យាវចិ” Jiāozhǐ ឬ Giao Chỉ (交趾 ឬ 交阯)។ “ក្យាវចិ” ជាឈ្មោះនរគយួន គឺអតីតប្រទេស វ៉ាន់ឡាង (Văn Lang) ក្នុងសម័យ ហុងវឿង (Hùng Vương )។ នរគរយួនពីដើមនៅស្រុកចិនសព្វថ្ងៃ ពីទន្លេ “យ៉ាងត្សេក្យាង” (Yangtze ) ចុះមកដល់ប៉ែកខាងជើងរបស់យៀកណាមបច្ចុប្បន្ន ។ កាលនោះ ពួកអ្នកជំនួញអារ៉ាប ដែលឡើងទៅស្រុកចិន តាមដៃសមុទ្រ ម៉ាឡាក់កា សរសេរសម្គាល់ស្រុក “ក្យាវចិ” ហើយដើម្បីឲ្យច្បាស់ទៀត គេសរសេរថា “ក្យាវចិ អ៊ីន ស៊ីណា” (Kawci-in-cina) ប្រែថា “កៅចិ នៅ ស្រុកចិន” ។ ពួក ពរតុយគ្គេ (Portuguese) ក៏យកពាក្យនេះ សរសេរតាមភាសារបស់ខ្លួន ជា “Quauchychina”។ ដល់ទីបំផុត បារាំងចម្លងពីពរតុយគ្គេ តែអាន “កៅ” ទៅជា “កូ” ហើយបានជា ពាក្យ “កុសាំងស៊ីន” (Coch-in-chine) ទៅ ។

និយាយរួមមក លោកថាច់ ត្វាន់ យល់ស្របនិងលោក Léonard Aurousseau ថា“កូស័ង” ឬ (Cochin) ចេញពីភាសាចិន “ក្យាវចិ” Jiāozhǐ ។ រីឯពាក្យ “ស៊ីន” (chine) អ្នកទាំងអស់គ្នាគ្មានឆ្ងល់អ្វីទេថា វាមកពី “ចិន” ៕

Source link

ឃាត់ខ្លួន​មុខសញ្ញា​ជួញដូរ​គ្រឿ​ញៀន​ម្នាក់ និង​ថ្នាំញៀន​៧​កញ្ចប់​

ខេត្តកំពត​៖​កម្លាំង​ការិយាល័យ​នគរបាល​ប្រឆាំង​គ្រឿងញៀន​ខេត្ត​សហការ​ជាមួយ​កម្លាំង​អធិការដ្ឋាន​នគរបាល​ក្រុង​កំពត​បាន​ឃាត់ខ្លួន​មុខសញ្ញា​ចែកចាយ​ថ្នាំញៀន​ដ៏​សកម្ម​ម្នាក់ រួម​និង​ថ្នាំញៀន​៧​កញ្ចប់​។ ការឃាត់ខ្លួន​នេះ​ធ្វើឡើង​កាលពី​ម៉ោង​៤​រសៀល ថ្ងៃទី​៧ ខែ

មិថុនា ឆ្នាំ​២០១៦ ចំណុច​ហាង​កាហ្វេ​បៃតង ស្ថិត​ក្នុងភូមិ​កំពង់បាយ​ខាងត្បូង សង្កាត់​កំពង់បាយ ក្រុង​កំពត ខេត្តកំពត​។​
​មន្ត្រីនគរបាល​ប្រឆាំង​គ្រឿងញៀន​ខេត្ត​បាន​ឲ្យ​ដឹងថា ជនសង្ស័យ​ឈ្មោះ តេង ក្លូ អាយុ​២៧​ឆ្នាំ រស់នៅ​ភូមិ​ក្រាំង សង្កាត់​ក្រាំង​អំពិល ក្រុង​និង​ខេត្តកំពត​។ វត្ថុតាង​រឹបអូស​បាន រួមមាន ថ្នាំញៀន​ប្រភេទ​ម៉ា​ទឹកកក ចំនួន​០៧​កញ្ចប់​តូច​។​
​ក្រោយ​ឃាត់ខ្លួន​ភ្លាម​កម្លាំង​ខាងលើ បាន​បន្តទៅ​ឆែកឆេរ  ដែល​ជនសង្ស័យ​ធ្វើការ និង​ស្នាក់នៅ ក្នុងផ្ទះ​សំណាក់ យីហោ «​ពន្លឺ​ដា​រ៉ា​» បន្ទប់​លេខ ០០៩ ស្ថិត​ក្នុងភូមិ​ក្រាំង សង្កាត់​ក្រាំង​អំពិល ក្រុង​កំពត ខេត្តកំពត កម្លាំង​បាន​រកឃើញ សម្ភារ​ពាក់ព័ន្ធ​គ្រឿងញៀន មួយចំនួន​។​
​ប​ច្ចុ​ប្ប​ន្ម ជនសង្ស័យ ត្រូវបាន​កំពុង​សាកសួរ នៅ​ការិយាល័យ​នគរបាល​ប្រឆាំង​គ្រឿងញៀន​ខេត្ត ដើម្បី​ចាត់ការ​តាម​នីតិវិធី​ច្បាប់​៕

fn-2016-06-08-09-59-25-1

Source link

លោក ហុង សុខ​ហួរ បញ្ជាក់ថា សេរីភាព​របស់លោក​អាស្រ័យ​លើ​ការចរចា​រវាង​គណបក្ស​ទាំងពីរ​

លោក ហុង សុខ​ហួរ សមាជិក​ព្រឹទ្ធសភា​មកពី​គណបក្ស សម រង្ស៊ី ដែល​កំពុង​ជាប់ឃុំ​បាន​ថ្លែងប្រាប់​អ្នកសារព័ត៌មាន​នៅថ្ងៃនេះ​ថា​សេរីភាព​របស់លោក គឺ​អាស្រ័យ​លើ​ការចរចា​រវាង​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ និង​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​។ លោក ហុង សុខ​ហួរ បាន​ថ្លែងប្រាប់​អ្នកសារព័ត៌មាន​ពេលចេញ​ពី​បន្ទប់​សវនាការ នៅ​ព្រឹក​នេះ​ថា លោក​មានសង្ឃឹម​ច្រើន​ថា​បាន​នៅក្រៅ​ឃុំ ប្រសិនបើ​មានការ​ចរចា​នយោបាយ​រវាង​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា និង​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​។​

​លោក ហុង សុខ​ហួរ ត្រូវបាន​អាជ្ញាធរ​បញ្ជូន​ខ្លួន​ទៅកាន់​ពន្ធនាគារ​វិញ​ហើយ​បន្ទាប់ពី​សាកសួរ​ជាង​មួយ​ម៉ោង នៅ​តុលាកា​កំពូល នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​៨ ខែមិថុនា​នេះ​។ តុលាការ នឹង​ប្រកាស​សាលក្រម​ជុំវិញ​សំណុំរឿង​របស់លោក ហុង សុខ​ហួរ នៅ​ថ្ងៃទី ២២​ខែមិថុនា ខាងមុខ​។ ទន្ទឹមនឹង​អាស្រ័យ​លើ​ការចរចា​រវាង​គណបក្ស​ទាំងពីរ លោក ហុង សុខ​ហួរ សមាជិក​ព្រឹទ្ធសភា​មកពី​គណបក្ស សម រង្ស៊ី ក៏បាន​សង្កត់ធ្ងន់​ដែរ​ថា លោក​អាច​នៅក្រៅ​ឃុំ​បានដែរ ប្រសិនបើ​តុលាការ​ឯករាជ្យ និង​អព្យាក្រឹត ធ្វើការ​តាមច្បាប់ និង​នីតិវិធី ខណៈ​នៅ​កម្ពុជា​អ្នកណា​ក៏​ដឹង​ដែរ​ថា​តុលាការ​អយុត្តិធម៌​។​

គួរ​បញ្ជាក់ថា លោក ហុង សុខ​ហួរ ត្រូវបាន​កងកម្លាំង​មាន​សមត្ថកិច្ច​ចាប់ខ្លួនបាន​នៅ​ព្រឹក​ព្រហាម​ថ្ងៃ​សៅរ៍ ទី​១៥ ខែសីហា នៅ​ភូមិគ្រឹះ​ដែល​ស្ថិតនៅក្នុង​ភូមិសាស្ត្រ​សង្កាត់​ភ្នំពេញ​ថ្មី ខណ្ឌ​សែន​សុខ រាជធានី​ភ្នំពេញ​។ នៅ​ថ្ងៃទី​១៦​ខែសីហា សមាជិក​ព្រឹទ្ធសភា លោក ហុង សុខ​ហួរ ត្រូវបាន​រង​បទចោទប្រកាន់​ចំនួន​៣ គឺ​បទ​ក្លែង និង​ប្រើ ឯកសារ​សាធារណៈ រួមទាំង​ញុះញង់​ឲ្យ​មាន​បទល្មើស​មជ្ឈិម​។ តែ​ការចោទប្រកាន់​ទាំងអស់ ត្រូវបាន លោក ហុង សុខ​ហួរ សមាជិក​ព្រឹទ្ធសភា​មកពី​គណបក្ស សម រង្ស៊ី បដិសេធ និង​ចាត់ទុកថា​វា​ជា​រឿង​នយោបាយ និង​អយុត្តិធម៌​។​

ជុំវិញ​ការចរចា​រវាង​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា និង​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ អ្នកនាំពាក្យ​រដ្ឋសភាជាតិ លោក ឡេង ប៉េងឡុង បាន​ថ្លែងប្រាប់​អ្នកសារព័ត៌មាន​នៅថ្ងៃនេះ​ថា រដ្ឋសភាជាតិ​បានទទួល​រួចហើយ​នូវ​សំណើ​របស់​ក្រុមតំណាងរាស្ត្រ​ភាគតិច​ក្នុង​សភា គឺ​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ ដើម្បី​ឲ្យ​មានការ​ជួបគ្នា​រវាង​ក្រុមការងារ​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា និង ក្រុមការងារ​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​។ ការលើកឡើង​របស់​អ្នកនាំពាក្យ​រដ្ឋសភា បាន​ធ្វើឡើង​បន្ទាប់ពី​លោក អេង ឆៃអ៊ាង មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ បាន​ថ្លែង​កាលពី​យប់​ថ្ងៃទី​០៧ មិថុនា​ថា គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ បានដាក់​សំណើ​រួចហើយ​ដើម្បី​សុំ​ឲ្យ​មានការ​ជួបចរចា​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​៕

36a9897990185e3cd7d252c7a843c17b

Source link

​លោក ប៉ុល ហំ​ម បញ្ជាក់​ពី​ការវិវត្ដន៍ នៃ​ស្ថានភាព​នយោបាយ​បច្ចុប្បន្ន​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​

​នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃនេះ នៅ​ទីស្នាក់ការ​កណ្ដាល​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ លោក ប៉ុល ហំ​ម ប្រធាន​គណៈកម្មាធិការ​នាយក​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ បានធ្វើ​សេចក្ដីប្រកាស​ព័ត៌មាន ស្ដីអំពី ការវិវត្ដន៍ នៃ​ស្ថានភាព​នយោបាយ ។ ការប្រកាស​ព័ត៌មាន​របស់លោក ប៉ុល ហំ​ម នៅថ្ងៃនេះ ស្រប​ពេលដែល​ស្ថានការណ៍​នយោបាយ​នៅ​កម្ពុជា​មិនទាន់​វិល​ទៅរក​ប្រក្រតីភាព​នៅឡើយ​។​

នៅ​ចំពោះមុខ​អ្នកសារព័ត៌មាន និង​អ្នកគាំទ្រ​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ លោក ប៉ុល ហំ​ម មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ នៅ​ព្រឹក​នេះ បានលើកឡើង​អំពី​៖ ទី​១-​ថ្ងៃទី​១០ មាន​ប្រជុំ​ធំ​មួយ សមាជិក​គណៈកម្មាធិកា​រ​នាយក សមាជិក​គណៈកម្មាធិកា​រ​ប្រតិ​ប​ត្ដិ​ថ្នាក់ជាតិ សមាជិក​គណៈកម្មាធិកា​រវិ​ន័យ​ថ្នាក់ជាតិ ដើម្បី​ពិនិត្យ​ស្ថានការណ៍ និង​រៀបចំ​ផែនការ ការងារ​បន្ដ​។ ទី​២-​ថ្ងៃទី​១៣ ពេលព្រឹក មាន​ពិធី​ទទួល​ញ​ត្ដិ​គ្រប់​ខេត្ត​។ ទី​៣-​ថ្ងៃទី​១៤ ការជួប​ជុំគ្នា​ធំ ដើម្បី​ពិនិត្យមើល​ស្ថានការណ៍​ជា​បន្ដ​។ ទី​៤-​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​សូម​ថ្កោលទោស​ដល់ អាជ្ញាធរ​មូលដ្ឋាន ដែល​បាន​រំលោភ​លើ​សិទ្ធិសេរីភាព​ប្រជាពលរដ្ឋ ។ ទី​៥-​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​គាំទ្រ​ឲ្យ​មាន​វប្បធម៌​សន្ទនា​។ ទី​៦-​ការជួប​ជុំគ្នា​នេះ បន្ដ​រហូតដល់​ស្ថានភាព​ប្រក្រតី​ឡើងវិញ​។​

​ជុំវិញ​បញ្ហា​ខាងលើនេះ សកម្មជន​គណបក្ស​ស​ង្គ្រោះ​ជាតិ​មកពី​ខេត្តកំពង់ធំ ក្នុងឱកាស​ចូលជួប​ពិភាក្សា​ការងារ​ជាមួយ​លោក កឹម សុខា ប្រធានស្តីទី​គណបក្ស​ស​ង្គ្រោះ​ជាតិ ក៏បាន​លើកឡើង​ដែរ​ថា ក្នុងពេល​បច្ចុប្បន្ននេះ ប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ភាគច្រើន​បាន​យល់ច្បាស់​ហើយ​នូវ​ល្បិចកល​ដដែលៗ របស់​អ្នកមានអំណាច​បច្ចុប្បន្ន ដែល​បាននិងកំពុង​បន្ដ​ធ្វើទុក្ខបុកម្នេញ គំរាមកំហែង បំបែកបំបាក់ មកលើ​ថ្នាក់ដឹកនាំ សកម្មជន​គណបក្ស​ស​ង្គ្រោះ​ជាតិ និង​អ្នក​ទាំងឡាយណា​ដែល​ស្នេហា​ជាតិ ស្រឡាញ់​លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ​។​

​លើសពីនេះទៅទៀត សកម្មជន​គណបក្ស​ស​ង្គ្រោះ​ជាតិ​មកពី​ខេត្តកំពង់ធំ ក៏បាន​សំណូមពរ​ដល់​លោក កឹម សុខា ប្រធានស្តីទី​គណបក្ស​ស​ង្គ្រោះ​ជាតិ និង​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ ប្រកាន់ខ្ជាប់​នូវ​គោលជំហរ ដ៏​រឹងប៉ឹង​នេះ​តទៅទៀត ដើម្បី​ទាមទារ​រក​យុត្ដិធម៌ ការពារ​សិទ្ធិសេរីភាព និង​ជាពិសេស ការពារ​អភ័យឯកសិទ្ធិសភា​ឲ្យ​បានជា​ដាច់ខាត​។ ពួកគាត់​បាន​ប្ដេជ្ញា​ថា នឹងចូលរួម​ដោយ​ឥត​រួញរា​ក្នុង​ការតស៊ូ​លះបង់​ដើម្បី​បុព្វហេតុ​ជាតិ និង​លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ​នេះ​៕

13344556_1377226545627974_687851558923267556_n​    ​

Source link

​ឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យរក្សាទុក និងប្រើប្រាស់​គ្រឿងញៀន​៤​នាក់

រាជធានី​ភ្នំពេញ​៖​ជនសង្ស័យ​ករណី​រក្សា​ទុក និង​ប្រើប្រាស់​គ្រឿងញៀន​ចំនួន​៤​នាក់​ត្រូវបាន​កម្លាំង​នគរបាល​ខណ្ឌ​ជ្រោយចង្វា​រដាក់​គោលដៅ យាមល្បាត​សហការ​និង​កម្លាំង​នគរបាល​មូលដ្ឋាន​ប៉ុស្ដិ៍​ជ្រោយចង្វា​ឃាត់ខ្លួន​ដោយ​រកឃើញ​ម៉ា​ទឹកកក​ចំនួន​២​កញ្ចប់

និង​ម៉ូតូ​ចំនួន​២​គ្រឿង​។ ការឃាត់ខ្លួន​នេះ​ធ្វើឡើង​កាលពី​ល្ងាច​ថ្ងៃទី​៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០១៦ នៅ​ចំណុច តាម​បណ្ដោយ​ផ្លូវជាតិ​លេខ​៦ ភូមិ​គៀន​ឃ្លាំង សង្កាត់​ជ្រោយចង្វា ខណ្ឌ​ជ្រោយចង្វា​។​
​អធិការរង ទទួល​ផែន​យុត្តិធម៌​ខណ្ឌ​ជ្រោយចង្វា​លោក ឯក សេរី​វុ​ធ បាន​ឲ្យ​ដឹងថា ក្នុង​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​បង្ក្រាប​នេះដែរ ត្រូវបាន​អនុវត្តន៍​ធ្វើឡើង បន្ទាប់ពី​កម្លាំង​នគរបាល​ប៉ុស្ដិ៍​មូលដ្ឋាន​ជ្រោយចង្វា​សហការ​និង​កម្លាំង​នគរបាល​ខណ្ឌ ធ្វើការ​យាមល្បាត​ក្នុងភូមិ​សាស្ត្រ​របស់ខ្លួន តាម​បណ្ដោយ​ផ្លូវជាតិ​លេខ​៦ ទើបបាន​ប្រទះឃើញ​ជន​ត្រូវ​សង្ស័យ មាន​បក្ខពួក​៤​នាក់ ជិះ​បើក​ម៉ូតូ​២​គ្រឿង ដោយ​កម្លាំង​សមត្ថកិច្ច​មានការ​សង្ស័យ ទើប​ធ្វើ​ការឃាត់ និង​ឆែកឆេ​រកឃើញ​ដកហូត​ថ្នាំញៀន ចំនួន​២​កញ្ចប់ សង្ស័យ​ជា​ប្រភេទ​ម៉ា​ទឹកកក រួមទាំង​ដកហូត​មធ្យោបាយ​ធ្វើដំណើរ របស់​ជន​ទាំងនោះ មាន​ម៉ូតូ​ចំនួន​២​គ្រឿង​ផងដែរ​។​
​ជន​ត្រូវ​ឃាត់ខ្លួន​៖​ទី​១-​ឈ្មោះ ស៉ី​ម គង់ ភេទ​ប្រុស អាយុ ៣០​ឆ្នាំ ទី​២-​ឈ្មោះ ឌី​ម ដា​រ៉ា ភេទ​ប្រុស អាយុ​២៨​ឆ្នាំ ជន ត្រូវ​សង្ស័យ​ទាំង​២​នាក់​ខាងលើ​ស្នាក់នៅ ភូមិ​ព្រែកលៀប សង្កាត់​ជ្រោយចង្វារ ខណ្ឌ​ជ្រោយចង្វារ រាជធានី​ភ្នំពេញ​
​ទី​៣-​ឈ្មោះ ញឹម ភារ​ម្យ ភេទ​ប្រុស អាយុ​២៦​ឆ្នាំ និង​ទី​៤-​ឈ្មោះ ចាប តុលា ភេទ​ប្រុស អាយុ​២១​ឆ្នាំ ជន​ត្រូវ​សង្ស័យ ទាំង​២​នាក់ ស្នាក់នៅ ភូមិ​ក្អម ឃុំ​ឫស្សី ស្រុក​មុខកំពូល ខេត្តកណ្ដាល ។​
​បច្ចុប្បន្ន ជន​ត្រូវ​ជាប់​សង្ស័យ​ទាំង​៤​នាក់ រួមជាមួយ​វត្ថុតាង បាននិងកំពុង​ឃុំខ្លួន​បណ្ដោះអាសន្ន នៅ​អធិការដ្ឋាន​នគរបាល​ខណ្ឌ​ជ្រោយចង្វារ ដើម្បី​ស្រាវជ្រាវ​បន្ត​ចាត់ការ​តាម​និតិ​វិធី របស់​អយ្យការ​សាលាដំបូង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​៕

fn-2016-06-08-09-58-32-0fn-2016-06-08-09-58-32-1fn-2016-06-08-09-58-32-2

Source link

ក្រឡាប​រថយន្ត​ដឹក​ពលករ​ខ្មែរ​នៅ​ថៃ​ស្លាប់ និង​របួស​៣០​នាក់

​ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ​៖​រថយន្ត​ថៃ​ដឹក​ពលករ​ខ្មែរ​ជ្រុល​បុក​បង្គោល​ភ្លើង ហើយ​ក្រឡាប់​ធ្លាក់ទឹក​ប្រឡាយ បណ្តាល​ឲ្យ​ពលករ​ខ្មែរ​០៦​នាក់​បាន​ស្លាប់​(​ស្រី​៣) និង​២៤​នាក់​ផ្សេងទៀត​របួសធ្ងន់​ស្រាល ។ ហេតុការណ៍​នេះ​កើតឡើង​នៅវេលា​ម៉ោង​២​រំលងអធ្រាត្រ​ឈានចូល​ថ្ងៃទី

​០៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០១៦ នៅ​ផ្លូវ​សុ​វណ្ណា​សន ស្ថិតក្នុង​ក្រុម​២ ឃុំ​ផាក់​ខាត់ ស្រុក​វ៉ា​ត់​ថា​ណា​ណាក់​ខន ខេត្ត​ស្រះកែវ​ប្រទេស​ថៃ​ជាប់​ព្រំប្រទល់​កម្ពុជា​។​
​ជុំវិញ​ព័ត៌មាន​ខាងលើនេះ​នៅ​មិន​ប្រភពព័ត៌មាន​ណាមួយ​អាច​បញ្ជាក់​ច្បាស់​នៅឡើយ​ទេពី​មន្ត្រី​ស្ថានទូត​កម្ពុជា​ប្រចាំ​ប្រទេស​ថៃ និង​មន្ត្រី​ច្រកទ្វារ​អន្តរជាតិ​ប៉ោយប៉ែត​៕

aa39fbf4-5c23-43ce-a571-9983587b9c643ee004d7-0cb1-4937-83d7-497fc9e4fd3a

Source link