សេរី៣ប្រការ…

Source link

x

Check Also

ប្រមុខ​ការទូត​ខ្មែរ៖ កម្ពុជា​រង​គ្រោះ​​ដោយ​សារ​​​​សិទ្ធិ​មនុស្ស​និងប្រជាធិបតេយ្យ​ជាង​២០​ឆ្នាំ​ហើយ

ឃាតុករយំស្រែកថាពួកខ្លួនរងគ្រោះអស់រយៈជាង២០​ឆ្នាំ​ហើយដោយការណ៍វាយ​ប្រហាររបស់​អ្នក​រាយការណ៍​ពិសេស​អង្គការ​សហប្រជាជាតិនិងមហាអំណាច​ធំ​ៗ ~Reader លោក​ប្រាក់ សុខុន ប្រមុខ​ការទូត​ខ្មែរ ...

ប្រាក់-សុខុន ជនក្នុងបញ្ជីខ្មៅ

Source link