វេទិកាសាធារណៈនៅឡងប៊ីច

Source link

x

Check Also

សុខ ឥសាន ៖គ្មានអ្នកណាចង់ទៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ទេ ទោះបីគាត់ បើកក៏គ្មានអ្នកណាចង់ទៅដែរ

ថ្ងៃច័ន្ទ, ១៩ កុម្ភៈ ២០១៨ 12:52 ...

អាល្លឺម៉ង់ ព្យួរការផ្តល់ទិដ្ឋាការអនុគ្រោះ ចំពោះសមាជិករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

វិមានរដ្ឋសភាអាល្លឺម៉ង់ The Rekhstag ស្ថិតនៅទីក្រុងប៊ែរឡាំង ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់។ ...