ដើមស្ហែន និងប្របុស (ដោយ យឹម-កិច្ចសែ)

Source link

x

Check Also

Interview: ‘There Will be Consequences’ For Cambodia And The Ruling Party

Brad Adams, executive director of ...

លោកសម រង្ស៊ី៖​«មាន​តែ​ប្រជារាស្រ្ត​ទេ​ដែល​ជា​អ្នក​កំណត់​ជោគវាសនា​អ្នកតំណាងរាស្រ្ត​គណបក្ស​សង្រ្គោះជាតិ»

ដោយ គួច គន្ធារ៉ា | ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ ...